2021-09-15 09:03Pressmeddelande

De nya gurgeltesterna är på plats i Tanums skolor.

Gurgeltester i tanums kommunKit för gurgeltester i Tanums kommun. Bild: Tanums kommun

En förenklad provtagningsmetod har införts för skolelever i Västra Götalandsregionen och testkiten har nu anlänt till Tanums skolor. Metoden innebär att elever som ingår i en smittspårning av covid-19 får ett så kallat ”gurgeltest” från skolan. Testet genomförs hemma och lämnas in på en anvisad vårdcentral.

Endast vid smittspårning

Gurgeltesterna används enbart vid smittspårning och inte om enstaka elev har symptom. Vid symptom ska elev, precis som tidigare, testa sig via vårdcentral.

Mer information om hur testerna går till finns på: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SVT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

och VGR Fokus. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till vårdnadshavare

Information nedan har även skickats till vårdnadshavare via Unikum.

Information om ny covidprovtagningsrutin vid smittspårning i skolan för elever från förskoleklass till och med gymnasium.

I samarbete mellan arbetsgruppen för skolprovtagning RSSL (regional särskild sjukvårdsledning) i Västra Götaland och Smittskydd Västra Götaland har det tagits fram en ny rutin för covidprovtagning av elever vid smittspårning i en klass. Provtagning kommer att ske med ett enklare test som är lättare för barn och unga att genomföra.

Om det beslutas att smittspårning ska ske för elever i en klass delar skolan ut provtagningsutrustning till eleven i skolan för senare provtagning i hemmet. Detta underlättar provtagningen för både elev och vårdnadshavare.

Provet är ett gurgeltest, det vill säga eleven får gurgla en koksaltlösning i munnen enligt medföljande instruktion. Provet analyseras med PCR – den säkraste analysmetoden.

Vårdnadshavaren bistår/hjälper barnet att utföra provtagningen och anger elevens identitet på provet, allt enligt medföljande instruktion i provtagningsutrustningen. Vårdnadshavaren ansvarar sedan för att provet lämnas in på närområdesansvarig vårdcentral.

  • För elever som går i Fjällbacka, Rabbalshede och Hamburgsunds skolor lämnas provtagningen till Närhälsan i Fjällbacka.
  • För elever i övriga skolor i Tanums kommun lämnas provtagningen till Närhälsan i Tanumshede.

Gurgeltesten lämnas till angiven vårdcentral måndag-torsdag kl 8-16:30 samt fredag kl 8-10. Att de har dessa tider handlar om logistik och hantering av prover.

Vårdcentralen för över positiva svar till regionala smittspårningsenheten som i sin tur meddelar vårdnadshavare. Har eleven covid-19, kommer smittspårning att ske också utanför skolmiljön och den sköts då av primärvården eller den regionala smittspårningsenheten.

Vårdnadshavare meddelar skolan om provsvaret visar att eleven har covid-19.

Läs nyheten på tanum.seOm Tanums kommun

Välkommen till Tanum – en av Bohusläns till ytan största kommuner vackert placerad längs Skageracks kust i Västra Götalands län. Kommunen kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen till våra pittoreska samhällen så som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Våra mest kända turistmål är hällristningarna, ett av Unescos världsarv, och Väderöarna längst ut i kustbandet. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Tillsammans vill vi ge god service och skapa bra dagar för våra cirka 13 000 Tanumsbor. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små levande samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun.