2021-12-08 12:08Pressmeddelande

Ulrika Gellerstedt ny ekonomichef i Tanums kommun

Ulrika Gellerstedt ekonomichef Tanums kommunUlrika Gellerstedt ekonomichef Tanums kommun

Efter sommaren tillträdde Ulrika Gellerstedt som ny ekonomichef i Tanums kommun. Ulrika har lång erfarenhet från både offentlig verksamhet och ekonomi, senast i rollen som ekonomichef i Sotenäs kommun men har tidigare arbetat i både Munkedals kommun och Trollhättans stad. Ulrika är uppvuxen i Uddevalla men bor sedan många år i Ljungskile.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är att få samverka runt ekonomi, uppföljning, kvalitetsarbete och styrning – en passion som följt med mig under årens lopp och som engagerat mig stort. Att jobba i en mindre kommun innebär också en närhet till verksamhet och förtroendevalda vilket jag uppskattar mycket.

Varför valde du Tanum?

Då jag arbetet i kommunerna runt Tanum, har jag haft inblick i kommunen under många år. Tanum är en kommun med stabil ekonomi och organisation, har ett öppet klimat och otroligt många kompetenta medarbetare. Tanum är en otroligt fin kommun och jag är mycket tacksam och glad, min nya tjänst känns mycket spännande och utmanande.

Uppdraget

I uppdraget som ekonomichef i Tanum ingår att hålla ihop det övergripande strategiska arbetet kring kommunens ekonomi- och upphandlingsprocesser, allt från budgetuppföljningar till årsbokslut och budgetarbete. Leda ekonomi- och upphandlingsavdelningen samt arbeta med målstyrning, svara på remisser mm. Exempelvis har vi nu en remiss avseende God kommunal hushållning.


Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – en av Bohusläns till ytan största kommuner vackert placerad längs Skageracks kust i Västra Götalands län. Kommunen kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen till våra pittoreska samhällen så som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Våra mest kända turistmål är hällristningarna, ett av Unescos världsarv, och Väderöarna längst ut i kustbandet. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Tillsammans vill vi ge god service och skapa bra dagar för våra cirka 13 000 Tanumsbor. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små levande samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun.


Kontaktpersoner

Kommunikatör, kommunledningskontoret
Anette Karlström
web, intranät, annonsering, informationsmaterial