2021-10-04 14:01Pressmeddelande

Tedacthuset – Tanums kommuns nya företagsarena

Tedacthuset Tanums kommun FöretagsarenaFöretagsarenan Tedacthuset i Tanums kommun.

 
Tanums kommun skapar nu en företagsarena i Tedacthuset för att tillsammans med företagen ge de absolut bästa förutsättningarna i ett utvecklingsinriktat klimat som gör Tanum attraktivt att starta, driva och utveckla företag i.
 

Tillväxt på hemmaplan

Kommunstyrelsen har beslutat att utse en företagsarena för Tanum, utifrån ett initiativ mellan kommunerna i norra Bohuslän. En företagsarena kan skapa bättre förutsättningar för våra små och medelstora företag att växa och utvecklas och ge möjligheter för tillväxt på hemmaplan, nära och lättillgängligt.

- Vi vill att våra företag ska växa och tro på framtiden, och vi vill stötta våra företag så mycket vi kan. Med en företagsarena hoppas vi underlätta och ge möjlighet att kunna dra nytta av stöd och hjälp som finns på hemmaplan, säger Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande.

 

Företagsarena

En företagsarena är en plats där våra företag på ett enkelt sätt kan få kontakt med kommunen, samarbeta med andra företag, kompetensutvecklingsinsatser och närvaro av det regionala stödsystemet.

- Våra företagare har påtalat behovet av en lokal mötesplats där de kan samarbeta och träffa andra företag. Vi hoppas att en företagsarena där vi skapar olika aktiviteter kommer att öka samverkan både mellan kommunen och företagen, och företagen sinsemellan, säger Näringslivsutvecklare, Elenor Olofsson.

Kommunerna i norra Bohuslän har arbetat tillsammans med att forma konceptet lokala företagsarenor och har alla utsett en plats. I Tanum är Tedacthuset utsedd som den lokala arenan.

På företagsarenan på Tedacthuset hittar du:
- Näringslivsutvecklarnas kontor
- Plats för regionala stödaktörer att förlägga aktiviteter och möten med företag
- Näringslivsenhetens aktiviteter, såsom föreläsningar och andra möten, fysiska och/eller digitala. I egen regi, och när det är möjligt, i samverkan med andra.

- Vi känner oss stolta över att kunna vara vår kommunens Företagsarena, säger Freddy Lund, ägare av Tedacthuset. Vi vill att Tedacthuset skall vara den naturliga mötesplatsen för företag och företagare, vilket vi vill skapa genom bland annat egna och andras aktiviteter i huset med kontorshotellet, konferenslokaler och vårt gym. Vi har planer på att utveckla vårt koncept såväl på taket, som med mer byggnation på vår fastighet, fortsätter Freddy.

Företagsarenor Väst

Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad och Tanum samverkar i nätverket Företagsarenor Väst. Varje kommun har utsett en företagsarena. Visionen är att de lokala arenorna ska dra nytta och komplettera varandra utifrån olika profiler och fokusområden, och att alla arenor är tillgängliga för företagen oavsett vilken kommun man är verksam i.

Mer om Tedacthuset

Tedacthuset ligger centralt beläget i kommunen och har ett strategiskt läge vid E6. Det är en kreativ mötesplats på 6 700 kvm för företag, organisationer och privatpersoner. Verksamheten består dels av ett kontorshotell, lokaler för externa möten och konferenser och dels uthyrning av ytterligare hyresgästanpassade verksamhetslokaler.

Läs mer: https://www.foretagsarenor.se/


Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – en av Bohusläns till ytan största kommuner vackert placerad längs Skageracks kust i Västra Götalands län. Kommunen kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen till våra pittoreska samhällen så som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Våra mest kända turistmål är hällristningarna, ett av Unescos världsarv, och Väderöarna längst ut i kustbandet. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Tillsammans vill vi ge god service och skapa bra dagar för våra cirka 13 000 Tanumsbor. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små levande samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun.


Kontaktpersoner

Näringslivsutvecklare, Tanums kommun
Elenor Olofsson