2021-10-01 09:13Pressmeddelande

Tanumskolan inför tillfällig distansundervisning för årskurs 7-9 på grund av personalbrist.

Covid-19 relaterad information om Tanums kommun

På grund av sjukdomsrelaterad personalbrist på Tanumskolans högstadium har kommunen beslutat om distansundervisning för grundskolelever i årskurs 7-9 fredagen den 1 oktober och måndagen den 4 oktober. För elever i förskoleklass till årskurs 6 samt elever på grundsärskolan gäller undervisning på plats som vanligt.

 

En stor andel av personalen som arbetar på högstadiet på Tanumskolan är just nu hemma till följd av luftvägsinfektion och många inväntar även provsvar från utfört PCR-test. Detta medför att det är ett mycket ansträngt läge utifrån personalsituationen på Tanumskolan.

Därför har Tanums kommun den 30 september beslutat om distansundervisning för grundskolelever i årskurs 7-9 på Tanumskolan för fredagen den 1 oktober och måndagen den 4 oktober.

Beslutet gäller till och med den 4 oktober

Under fredagen den 1 oktober och måndagen den 4 oktober kan viss undervisning komma att genomföras i lokalerna för de elever som är i behov av särskilt stöd.

Mer information via Unikum

Alla vårdnadshavare och elever får information via Unikum och Google Classroom. Fredag 1 oktober finns personal på plats för att ta emot eventuella elever som inte nåtts av informationen. Skolskjutsarna kör som vanligt.

För skolfrågor kontakta:

Ulrika Björnberg, skolchef
0525-186 24

För frågor angående taget beslut kontakta:

Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande/Krisledningsnämndens ordförande
0525-181 05


Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – en av Bohusläns till ytan största kommuner vackert placerad längs Skageracks kust i Västra Götalands län. Kommunen kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen till våra pittoreska samhällen så som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Våra mest kända turistmål är hällristningarna, ett av Unescos världsarv, och Väderöarna längst ut i kustbandet. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Tillsammans vill vi ge god service och skapa bra dagar för våra cirka 13 000 Tanumsbor. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små levande samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun.