2023-03-10 09:07Pressmeddelande

Tanums kommun har beviljats lån för social hållbarhet

Illustration av ny brandstation.Illustration av ny brandstation.

I januari togs första spadtaget för en ny ambulans- och räddningsstation. I höstas startade räddningstjänsten upp en ungdomsbrandkår, dels för att locka ungdomar till yrket och dels för att försöka komma tillrätta med problematik med eldningsförsök och skadegörelse i skolmiljöer och på andra håll i samhället. För dessa satsningar har vi nu beviljats ett lån för social hållbarhet.

– Det är mycket glädjande att vårt arbete för att öka tryggheten i Tanum uppmärksammas, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M). Att Tanums kommun beviljas ansökan om socialt hållbart lån blir ett kvitto på kommunens aktiva arbete för ökad trygghet och nu har både Tanums Bostäder AB och Tanums kommun blivit beviljade socialt hållbart lån av Kommuninvest!

– Genom kombinationen av den nya utryckningsanläggningen och ungdomsbrandkåren tar Tanums kommun ett innovativt helhetsgrepp i trygghetsarbetet. Genom den sociala finansieringsmodellen läggs ökad vikt vid uppföljning och det blir intressant att följa detta över de kommande åren. I den här satsningen finns stor potential till lärande, både lokalt och för räddningstjänster nationellt, säger Hanna Leife, hållbarhetsstrateg på Kommuninvest och sekreterare i Kommittén för Social Hållbarhet.

Hela nyheten finns på hemsidan Tanums kommun har beviljats lån för social hållbarhet - Tanums kommun


Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – en av Bohusläns till ytan största kommuner vackert placerad längs Skageracks kust i Västra Götalands län. Kommunen kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen till våra pittoreska samhällen så som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Våra mest kända turistmål är hällristningarna, ett av Unescos världsarv, och Väderöarna längst ut i kustbandet. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Tillsammans vill vi ge god service och skapa bra dagar för våra cirka 13 000 Tanumsbor. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små levande samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun.


Kontaktpersoner

Ekonomichef
Ulrika Gellerstedt