2021-10-05 13:20Pressmeddelande

Tanum tar fram strategi för översvämningar i Grebbestad

Tjänstemän på Tanums kommun besöker riskområden i GrebbestadPlan- och kartavdelningen besöker riskområden i Grebbestad.

Tanum tar nu fram en strategi för att hantera dagens och framtidens översvämningar i Grebbestad. I Grebbestad riskerar bebyggelse och infrastruktur att drabbas av översvämningar till följd av höga havsnivåer och extrem nederbörd. Sommarens skyfall visade tydligt vilka konsekvenser en extremhändelse kan få.

I takt med att klimatet förändras förväntas översvämningsrisken att öka och få en allt större betydelse för samhällsplaneringen. En översvämningsstrategi är därför ett viktigt underlag för hantering av översvämningar i den fysiska planeringen.
 

Identifiering av riskområden

I september utförde plan- och kartavdelningen besök på plats för att titta på riskområden i Grebbestad. Målet är att ta fram en strukturplan för hela Grebbestad. En strukturplan används för att kartlägga vattnets väg och de marköversvämningar som uppstår i samband med ett skyfall. Den innefattar även hantering av andra extrema väderhändelser, såsom höga vattenstånd i hav.

Samråd med boende

Under processens gång kommer det att genomföras medborgardialoger, där den första dialogen kommer att hållas digitalt i syfte att ta del av boendes erfarenheter och lokalkunskap, men också samla in data och information om tidigare översvämningshändelser i Grebbestad. Tillsammans med kommunens erfarenheter och kunskaper fortsätter sedan arbetet med att ta fram en översvämningsstrategi för Grebbestad. Den första digitala medborgardialogen kommer att pågå mellan 21 oktober–21 november 2021.

Läs mer på tanum.se


Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – en av Bohusläns till ytan största kommuner vackert placerad längs Skageracks kust i Västra Götalands län. Kommunen kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen till våra pittoreska samhällen så som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Våra mest kända turistmål är hällristningarna, ett av Unescos världsarv, och Väderöarna längst ut i kustbandet. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Tillsammans vill vi ge god service och skapa bra dagar för våra cirka 13 000 Tanumsbor. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små levande samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun.


Kontaktpersoner

Planeringsarkitekt
Helalia Zamir