2021-09-22 13:10Pressmeddelande

Tanum klättrar 53 placeringar och sätter nu nytt mål!

Näringslivsutvecklare Elenor Olofsson och Elisabeth Jonsson, Tanums kommun.Näringslivsutvecklare Elenor Olofsson och Elisabeth Jonsson, Tanums kommun.

I Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner klättrar Tanums kommun 53 placeringar och förbättrar sitt resultat på samtliga frågor. Nu rankas kommunen på plats 87 av Sveriges 290 kommuner, och målet att hamna bland de 100 bästa har nåtts med råge.

 
- Vi är mycket glada över resultatet i denna ranking, och att vi faktiskt nått målet på att hamna bland de hundra bästa. Nu är det dags att sätta ett nytt mål, säger Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande

Tanum har sedan 2013 klättrat 180 placeringar från plats 267. I årets ranking har man även förbättrat sitt resultat på samtliga enkätfrågor.

- Detta var bara första steget, nu siktar vi ännu högre! Vi lutar oss inte tillbaka med det här, vårt arbete fortsätter med att hela tiden utveckla nya arbetssätt och förbättra processer, fortsätter Liselotte.

 

Rankas högst i norra Bohuslän

Tanums kommun rankas högst i norra Bohuslän och är den kommun som har klättrat flest placeringar jämfört med året innan i Fyrbodal.

Vi är glada att notera att bland de områden där vi har ökat mest är där vi har växlat upp insatser de senaste åren. På frågan om hur kommunen ger information till företag har man klättrat 67 placeringar ända upp till plats 22.

- Under pandemin har vi växlat upp information och kommunikation till företagen. Vi var snabba på att bjuda in näringslivet till digitala möten varannan vecka så att vi kunde föra en dialog. Vi ville dels möjliggöra för företagen att få information om den aktuella situationen i de kommunala verksamheterna, men även bjuda in till diskussion och samtal kring hur det gick för dem och lyssna till deras behov, berättar Elenor Olofsson, näringslivsutvecklare i Tanums kommun.

 

Upphandling - 76 placeringar högre

Ett annat område där Tanum har gjort en rejäl klättring är upphandling. På enkätfrågan om hur man upplever att kommunen arbetar med upphandling har Tanum klättrat 76 placeringar i rankingen.

- Vi försöker skapa dialog och samverka med näringslivet för att driva företagsutveckling i vår kommun. När det gäller upphandling bjöd vi 2019 in representanter från näringslivet för att tillsammans med tjänstemän diskutera hur vi kan förenkla och förbättra kommunala upphandlingar. Det är glädjande att se att samverkan ger resultat, säger Paula Kellett, upphandlare i Tanums kommun.

Tanum ligger i toppen av Västra Götalands mest företagsamma kommuner, med sina drygt 2500 företag, vilket gör kommunen till en av dem som både har flest företag i relation till invånarantalet på nästan 13 000, och som den kommun där det startas flest företag.

Fakta om undersökningen

Svenskt Näringsliv ger varje år ungefär 60 000 företagare i Sverige möjlighet att ge sina synpunkter på bland annat attityder till företagande, kommunens service till företag, tillgång till medarbetare med relevant kompetens och tillämpning av lagar och regler i den kommun där de verkar.

Rankingen baseras på enkätundersökningen som genomfördes under första kvartalet 2021, vars resultat presenterades i våras. Rankingen baseras till två tredjedelar på företagens enkätsvar och till en tredjedel på statistiska faktorer.

Undersökningen besvarades av 95 företag vilket ger en svarsfrekvens på 55%. Av dessa är 51% medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.

För mer information:

Kontakta kommunchef Ulf Ericsson 0525-18 000 eller näringslivsutvecklare Elenor Olofsson 0525-18 109 eller på mail elenor.olofsson@tanum.se

För mer information om undersökningen: http://www.foretagsklimat.se/Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – en av Bohusläns till ytan största kommuner vackert placerad längs Skageracks kust i Västra Götalands län. Kommunen kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen till våra pittoreska samhällen så som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Våra mest kända turistmål är hällristningarna, ett av Unescos världsarv, och Väderöarna längst ut i kustbandet. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Tillsammans vill vi ge god service och skapa bra dagar för våra cirka 13 000 Tanumsbor. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små levande samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun.


Kontaktpersoner

Näringslivsutvecklare, Tanums kommun
Elenor Olofsson