2021-09-16 12:06Pressmeddelande

Svenskt Näringsliv hyllar Tanums dialog med företagen

Digitalt samrådsmölte i Tanums kommunDigitalt samrådsmöte med företagen i Tanum. Från vänster i bild: Liselotte Fröjd kommunstyrelsens ordförande, Elenor Olofsson näringslivsutvecklare och Ulf Ericsson kommunchef.

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet hyllas Tanums kommunikativa arbete för att skapa dialog mellan beslutsfattare och företag under pandemin som ett gott exempel.

 

Tanums kommun klättrar

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet utvärderas bland annat kommunikationen mellan beslutsfattare och företag. I årets undersökning sticker Tanum ut i regionen och ökar sitt betyg i denna fråga från 3,13 till 3,45 på en sexgradig skala. Genomsnittet i riket ligger på 2,99 och i regionen på 3,02.

Tanums kommun har lyckats skapa förutsättningar för en god dialog menar Svenskt Näringsliv och visat att det både finns en vilja hos kommunen att lära och förstå hur vardagen ser ut för företagaren och en vilja hos företagaren att förstå hur en kommun fungerar. Genom den goda dialogen kan förtroende byggas mellan kommun och lokalt näringsliv.

Samrådsmöten och nyhetsbrev

Före och under pandemin har Tanums kommun intensifierat det kommunikativa arbetet och under senaste året till exempel haft regelbundna samrådsmöten och ökat frekvensen på nyhetsbrevet.

- När pandemin slog till var vi snabba på att bjuda in näringslivet till digitala möten varannan vecka så att vi kunde föra en dialog. Vi ville dels möjliggöra för företagen att få information om den aktuella situationen i de kommunala verksamheterna, men även bjuda in till diskussion och samtal kring hur det gick för dem och lyssna till deras behov, berättar Elenor Olofsson, Näringslivsutvecklare i Tanum kommun.

Med nyhetsbrev har information om de senaste restriktionerna och om olika kommunala och statliga stödpaket spridits. Tidigare gick nyhetsbreven ut en gång per månad men under pandemin har dessa skickats en gång per vecka istället.

- Vi fick oerhört bra respons, företagen kunde direkt se att vi ville underlätta och hjälpa till. Berättar Liselotte Fröjd (M) kommunstyrelsens ordförande.

Tanum - ett gott exempel

"På en skala där 6 är utmärkt och 1 är dåligt, ger svenska företag i snitt betyget 2,99. I årets undersökning är snittbetyget för Västra Götaland 3,02. En kommun som däremot visar på gott exempel är Tanum, som fortsätter att klättra i frågan och som i år fick betyget 3,45." Skriver Svenskt Näringsliv i sin nyhet den 14 september. Länk till annan webbplats.

Ranking företagsklimat

Den 22 september släpps rankingplaceringarna av företagsklimatet för samtliga Sveriges kommuner.


Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – en av Bohusläns till ytan största kommuner vackert placerad längs Skageracks kust i Västra Götalands län. Kommunen kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen till våra pittoreska samhällen så som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Våra mest kända turistmål är hällristningarna, ett av Unescos världsarv, och Väderöarna längst ut i kustbandet. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Tillsammans vill vi ge god service och skapa bra dagar för våra cirka 13 000 Tanumsbor. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små levande samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun.


Kontaktpersoner

Näringslivsutvecklare, Tanums kommun
Elenor Olofsson