2023-11-16 10:21Pressmeddelande

Orange week - en vecka fri från våld

Bild till kampanjen "En vecka fri från våld"Bild till kampanjen "En vecka fri från våld"

Under vecka 47 pågår kampanjen ”En vecka fri från våld”. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma våld i nära relationer, vilket är ett omfattande samhällsproblem, och att sprida kunskap om hur vi tillsammans kan förebygga våld. Tanums kommun uppmärksammar kampanjen genom olika aktiviteter under veckan.

Aktiviteter under veckan:

Hela veckan
Ungdomsteamet uppmärksammar veckan genom kampanjen ”Lite våld gör också ont” genom diskussion och dialog kring det lindriga våldet med elever på kommunens gymnasieskola och samtliga grundskolor. Information kommer skickas hem till vårdnadshavare och planscher kommer att sättas upp i skolan och i andra kommunala lokaler. Exempel på våld som tas upp i samband med kampanjen är nedsättande blickar, kränkande kommentarer eller att man tar någons keps utan att be om lov.

Kontaktperson för Ungdomsteamet är Jonas Nilsson, ungdomsvägledare, 0525-181 73, jonas.nilsson@tanum.se

Måndag 20 november
Brottsofferjourens digitala föreläsning "När hemmet inte känns tryggt" klockan 11.00-12.00.

Tisdag 21 november
Digital kvällsföreläsning klockan 18.00-19.30 om barn och ungas utsatthet på nätet och hur de påverkas av porr. Föreläsare är Maria Ahlin som driver ungdomsorganisationen Changing Attitudes.

Torsdag 23 november
Polisens digitala föreläsning om "Brott i nära relationer" - Vad är brott i nära relationier och hur går utredningsprocessen till klockan 12.00-12.30.

Fredag 24 november
Brottsofferjouren anordnar ett digitalt lunchseminarium klockan 12.00-13.00, ”När man inte längre kan leva sitt liv”.

Kontaktperson för aktiviteterna måndag-fredag är folkhälsostrateg Lillan Fahlstedt, 0525-185 13, lillan.fahlstedt@tanum.se

Mer information om veckan finns på hemsidan www.tanum.se


Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – en av Bohusläns till ytan största kommuner vackert placerad längs Skageracks kust i Västra Götalands län. Kommunen kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen till våra pittoreska samhällen så som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Våra mest kända turistmål är hällristningarna, ett av Unescos världsarv, och Väderöarna längst ut i kustbandet. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Tillsammans vill vi ge god service och skapa bra dagar för våra cirka 13 000 Tanumsbor. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små levande samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun.