2022-08-25 07:32Pressmeddelande

Ökad robusthet i Tanums kommun

Daniel Kratz säkerhetssamordnare Tanums kommun.Daniel Kratz säkerhetssamordnare Tanums kommun.

I årets Regionernas kamp, en mätning av kommunernas förmåga att möta kriser och utmaningar, har Tanums kommuns robusthetsindex ökat från 69 till 82 jämfört med föregående år. Robusthet är ett mått på samlad förmåga att möta utmaningar, klara långsiktig utveckling samt hur rustat ett samhälle är för att hantera kriser.

Den årliga rapporten genomförs av företaget WSP och syftet är att mäta robustheten i Sveriges kommuner och belysa faktorer som kan förbättras för att kommunernas fortsatta utveckling.

- Kommunen bedriver ett stort antal samhällsviktiga verksamheter såsom äldreomsorg, skola, socialtjänst, VA och kommunal räddningstjänst och har en nära samverkan med vårt lokala näringsliv inom en rad områden. Vi lever i en snabbt föränderlig värld i vilken det krävs att kommunen är förberedd att möta kriser såsom pandemier, klimatförändringar och våra uppgifter inom det civila försvaret, säger Daniel Kratz, säkerhetssamordnare på Tanums kommun.

Plats fem för Tanums kommun

Tanums kommun hamnar i år på plats fem i kategorin landsbygdskommuner med besöksnäring, där Båstad har första plats och Åre en andra plats. För att mäta robustheten utgår WSP från indikatorer inom områdena befolkning, arbetsmarknad, utbildning, ekonomi och näringsliv samt i år även hållbarhetsarbete och företagsklimat då hållbar utveckling och framtidssäkring bygger på ett hållbart samhälle där innovationer kan födas.

- Det är glädjande att Tanums kommun ökar sina förutsättningar att mer rustat möta extraordinära händelser som påverkar vårt område, säger Liselotte Fröjd (M), kommunstyrelsens ordförande.

Läs rapporten här: https://www.wsp.com/sv-SE/insikter/regionernas-kamp-2022


Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – en av Bohusläns till ytan största kommuner vackert placerad längs Skageracks kust i Västra Götalands län. Kommunen kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen till våra pittoreska samhällen så som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Våra mest kända turistmål är hällristningarna, ett av Unescos världsarv, och Väderöarna längst ut i kustbandet. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Tillsammans vill vi ge god service och skapa bra dagar för våra cirka 13 000 Tanumsbor. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små levande samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun.


Kontaktpersoner

Kommundirektör
Karin Martinsson