2023-09-14 07:00Pressmeddelande

Nytt majoritetssamarbete i Tanums kommun

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna bryter det politiska samarbetet med Liberalerna. Vi går nu från att vara Alliansen till att kalla oss Majoriteten.

Alliansen har under många år haft ett mycket gott samarbete och även inför nuvarande mandatperiod tecknade vi en överenskommelse som gäller bland annat budget och fördelning av platser i nämnder och styrelser.

Vi säger nu upp samarbetsavtalet mellan oss fyra partier i Alliansen, då vi har konstaterat att vi och Liberalerna har olika syn på hur vi ska ta oss an kommunens ekonomiska utmaningar och på hur ett samarbete ska bedrivas. Vi hade gärna sett en fortsatt samverkan inom Alliansen, men under rådande omständigheter ser vi inte att det är möjligt, då samarbetet inte längre är konstruktivt.

Vi stärker nu samarbetet inom Majoriteten för att ta oss igenom de utmaningar Tanums kommun har att hantera.

Tanumshede 2023-09-14

Liselotte Fröjd (M)             Roger Wallentin (C)           Sonny Haglund (KD)


Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – en av Bohusläns till ytan största kommuner vackert placerad längs Skageracks kust i Västra Götalands län. Kommunen kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen till våra pittoreska samhällen så som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Våra mest kända turistmål är hällristningarna, ett av Unescos världsarv, och Väderöarna längst ut i kustbandet. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Tillsammans vill vi ge god service och skapa bra dagar för våra cirka 13 000 Tanumsbor. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små levande samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun.


Kontaktpersoner

Kommunstyrelsens ordförande
Liselotte Fröjd
Omsorgsnämndens ordförande
Roger Wallentin
Sonny Haglund