2024-04-02 13:45Pressmeddelande

Karin Martinsson sägs upp från tjänsten som kommundirektör

Kommunstyrelsen har idag, 2 april 2024, beslutat att säga upp Karin Martinsson från tjänsten som kommundirektör, beslutet gäller från och med idag.

Anledningen till beslutet är olika syn på ledarskap.

- Tanums kommun behöver en annan typ av ledarskap för att möta de utmaningar kommunen står inför och vi önskar Karin lycka till med det hon tar sig an framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M).

Karin Martinsson har arbetat som kommundirektör sen mars 2022. Enligt avtal har Karin Martinsson vid entledigande rätt till ersättning motsvarande 15 månadslöner.

Processen att rekrytera en ny kommundirektör kommer att inledas inom den närmsta framtiden.

Tillförordnad kommundirektör blir Ida Aronsson Hammar i avvaktan på rekryteringen av ny kommundirektör. 

Eventuella frågor hänvisas till kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd.


Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – en av Bohusläns till ytan största kommuner vackert placerad längs Skageracks kust i Västra Götalands län. Kommunen kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen till våra pittoreska samhällen så som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Våra mest kända turistmål är hällristningarna, ett av Unescos världsarv, och Väderöarna längst ut i kustbandet. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Tillsammans vill vi ge god service och skapa bra dagar för våra cirka 13 000 Tanumsbor. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små levande samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun.


Kontaktpersoner

Kommunstyrelsens ordförande
Liselotte Fröjd