2023-01-18 09:58Pressmeddelande

Helen Larsholt ny förvaltningschef i Tanums kommun

Helen LarsholtHelen Larsholt

Kommunstyrelsen beslutade tisdag 17 januari att utse Helen Larsholt till ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Tanums kommun. Helen Larsholt arbetar som tillförordnad förvaltningschef sedan augusti 2022. Hon har lång erfarenhet inom utbildningsområdet och har de senaste åren arbetat som avdelningschef tillika skolchef och arbetsmarknadschef.

- Det känns väldigt bra att vi nu har anställt Helen i rollen som förvaltningschef. Helens erfarenhet och tydliga och förtroendeingivande ledarskap ger goda förutsättningar för barn- och utbildningsnämnden att klara de utmaningar vi står inför, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M).

Erfaren skolledare

Helen har arbetat inom barn- och utbildningsförvaltningen i Tanums kommun sedan 2017, bland annat som rektor för gymnasiet och vuxenutbildningen och de senaste tre åren som avdelningschef tillika skolchef. Som förvaltningschef får Helen ansvar för hela barn- och utbildningsområdet, kultur och fritid samt arbetsmarknad.

- Jag är hedrad och stolt över förtroendet att tillsammans med mina medarbetare få leda barn- och utbildningsförvaltningen i Tanums kommun. Det är med stor ödmjukhet, nyfikenhet och glädje jag tar mig an uppdraget. Jag ser fram emot att, tillsammans med den fantastiska kompetens och utvecklingskraft som finns i organisationen, fortsätta utvecklingsarbetet för en förvaltning som möter framtida utmaningar på bästa möjliga sätt, säger Helen.

Kommunövergripande ansvar

Som tillförordnade förvaltningschef har Helen varit en del av koncernledningsgruppen med ett kommunövergripande ansvar, ett uppdrag som fortsätter jämte uppdraget som förvaltningschef.

- Med sin erfarenhet och engagemang är Helen en viktig del av kommunens koncernledningsgrupp. Jag ser fram emot att fortsätta vårt gemensamma arbete, säger Karin Martinsson, kommundirektör.

Helen tillträder tjänsten som förvaltningschef på barn och utbildning den 1 februari 2023.


Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – en av Bohusläns till ytan största kommuner vackert placerad längs Skageracks kust i Västra Götalands län. Kommunen kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen till våra pittoreska samhällen så som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Våra mest kända turistmål är hällristningarna, ett av Unescos världsarv, och Väderöarna längst ut i kustbandet. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Tillsammans vill vi ge god service och skapa bra dagar för våra cirka 13 000 Tanumsbor. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små levande samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun.


Kontaktpersoner

Kommundirektör
Karin Martinsson