2022-10-19 06:50Pressmeddelande

Fortsatt borgerligt styre i Tanum med Liselotte Fröjd (M) som kommunstyrelsens ordförande.

Den borgerliga majoriteten bestående av Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i Tanums kommun har vid eftervalsdiskussioner och förhandlingar godkänt följande överenskommelse mellan partierna. Till ordförande i kommunstyrelsen föreslås Liselotte Fröjd (M).
 
Kommunfullmäktiges presidium väljs vid kommunfullmäktiges möte 2022-10-24.
Till ordförande i kommunfullmäktige föreslås Karl-Erik Hansson (C) och till 2:e vice ordförande föreslås Claes G Hansson (M).
 
Vid kommunfullmäktiges möte 2022-12-12 utses ledamöter för uppdrag i styrelser och nämnder. Dessa funktioner träder i kraft 2023-01-01.
 
Tanumshede 2022-10-19
 
Liselotte Fröjd (M)
0706-091207
 
Karl-Erik Hansson (C)
0707-341311
 
Göran Lignell (L)
0706-385110
 
Sonny Haglund (KD)
0704-220955


Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – en av Bohusläns till ytan största kommuner vackert placerad längs Skageracks kust i Västra Götalands län. Kommunen kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen till våra pittoreska samhällen så som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Våra mest kända turistmål är hällristningarna, ett av Unescos världsarv, och Väderöarna längst ut i kustbandet. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Tillsammans vill vi ge god service och skapa bra dagar för våra cirka 13 000 Tanumsbor. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små levande samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun.


Kontaktpersoner

Kommunikatör, kommunledningskontoret
Anette Karlström
web, intranät, annonsering, informationsmaterial