2023-01-30 12:05Pressmeddelande

Första spadtaget för ny räddnings- och ambulansstation i Tanumshede

Första spadtaget för ny räddningsstation och ambulansstation i Tanumshede.Första spadtaget för ny räddningsstation och ambulansstation i Tanumshede.

I strålande sol måndagen den 30 januari har det första spadtaget tagits för den nya räddningsstationen och ambulansstationen i Tanumshede.

Från Tanums kommun fick kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M), oppositionsråd Oskar Josefsson (S), räddningstjänstutskottets ordförande Christian Haneson (L) och räddningschef Gunnar Ohlén äran. Ett första spadtag tog också avdelningschef för ambulansen Bohus Norr Liselotte Axenbratt, Västra Götalandsregionen, och affärschef Joakim Antonsson från NCC Building Sweden.

- Äntligen har vi tagit första spadtaget för den nya räddnings- och ambulansstationen. Vi är en kommun på tillväxt och det är viktigt att vi kan erbjuda kommunal service till alla som lever, vistas och verkar här, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M).

Räddningsstationen byggs enligt modellen ”Friska brandmän” som handlar om att hantera och rengöra använd skyddsutrustning separat enligt särskilda rutiner. Syftet är att minska mängden skadliga ämnen i brandmännens vardag och även omklädningsrum och förvaringsskåp har extra mycket ventilation. Den nya tekniktäta räddningsstationen kommer att omfatta cirka 2 250 kvadratmeter.

Den nya ambulansstationen omfattar cirka 450 kvadratmeter och Björn Kalin, verksamhetschef för NU-sjukvården säger:

- Ambulansverksamheten ser fram emot nya moderna lokaler. Det ger fina förutsättningar att utföra arbetet som sker under beredskapstid och förbättrade möjligheter till samverkan med andra verksamheter. Förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna är även detta en positiv effekt.

Blåljusstationerna ersätter den gamla stationen där båda verksamheterna befinner sig i dagsläget och byggs för att kunna fungera under många år framöver. Entreprenör är NCC Building Sweden och affärschef Joakim Antonsson säger:

- Vi är glada och stolta att få vara med att arbeta med ett så efterlängtat projekt som räddningsstationen är i Tanums kommun. Projektet utförs i samverkan och det är verkligen något som genomsyrar hela projektorganisationen. Tillsammans ska vi leverera en produkt som når upp till de höga krav som ställs på dagens räddningsstationer.

Markarbetena har påbörjats och de två byggnaderna beräknas stå klara till sommaren 2024.


Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – en av Bohusläns till ytan största kommuner vackert placerad längs Skageracks kust i Västra Götalands län. Kommunen kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen till våra pittoreska samhällen så som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Våra mest kända turistmål är hällristningarna, ett av Unescos världsarv, och Väderöarna längst ut i kustbandet. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Tillsammans vill vi ge god service och skapa bra dagar för våra cirka 13 000 Tanumsbor. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små levande samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun.


Kontaktpersoner

Kommunstyrelsens ordförande
Liselotte Fröjd