2023-09-22 12:32Pressmeddelande

Första spadtaget - om- och tillbyggnad av Hamburgsundskolan

Illustration av slutprodukten efter om- och tillbyggnad av Hamburgsundskolan.Illustration av färdigbyggda lokaler på Hamburgsundskolan

Tanums kommun kommer göra en efterlängtad om- och tillbyggnad av Hamburgsundskolan, där årskurserna F-9 finns, under 2023–2026. Välkommen till första spadtaget tisdagen den 26 september klockan 11.00.

Projektet är indelat i etapper för att kunna fungera med pågående verksamheter i byggnaderna.

  • Etapp 1 - nybyggnation av 900 m2 samt ombyggnad och renovering av 1 200 m2 där bland annat ett nytt storkök med ny matsal kommer att byggas. Det blir också ett nytt bibliotek och nya administrationslokaler.
  • Etapp 2 - tillbyggnad på 1 000 m2 som kommer innehålla nya undervisningslokaler.
  • Etapp 3 - en större ombyggnad och renovering av befintliga lokaler om 1 170 m2 samt en mindre tillbyggnad på ca 100 m2 där verksamheten får uppfräschade och bättre anpassade lokaler.

I projektets senare skede kommer även utformning av utemiljön att ske. En trafiksäker miljö, med bland annat en ny bussangöring, kommer att byggas.

Projektet genomförs i en entreprenadform som kallas partnering vilket innebär att man tillsammans med upphandlad entreprenör, Skanska Sverige AB, jobbar sida vid sida genom kravställning, projektering och byggnation. Representanter från verksamheten har haft och har fortsatt en stor och viktig del i projektering och utformning av sina nya lokaler. Målet och fokuset är att man gemensamt ska kunna få ut mesta möjliga värde med de tillgängliga ekonomiska medlen som finns.

Media: Anmäl dig till Pär Nyström, avdelningschef Gata, trafik och projektledning, par.nystrom@tanum.se eller 0525-186 69 om du planerar att komma.

Kontaktpersoner:

Tekniska frågor och projektfrågor: Patrik Törnros, teknisk förvaltare, 0525-182 97, patrik.tornros@tanum.se

Verksamhetsfrågor: Daniel Abrahamsson, rektor, 0525-184 51, daniel.abrahamsson@tanum.se


Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – en av Bohusläns till ytan största kommuner vackert placerad längs Skageracks kust i Västra Götalands län. Kommunen kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen till våra pittoreska samhällen så som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Våra mest kända turistmål är hällristningarna, ett av Unescos världsarv, och Väderöarna längst ut i kustbandet. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Tillsammans vill vi ge god service och skapa bra dagar för våra cirka 13 000 Tanumsbor. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små levande samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun.


Kontaktpersoner

Teknisk förvaltare
Patrik Törnros
Rektor Hamburgsundskolan
Daniel Abrahamsson