2021-10-28 05:40Pressmeddelande

Företagen och kommunen samverkar inför upphandling

Samverkan inför upphandling av hantverkartjänsterDialog och samverkan med näringslivet för ett gott företagsklimat i kommunen.

I tisdags kväll träffades representanter från kommunen, Tanums hamnar AB, Tanums bostäder AB och ett tjugotal företagare från olika branscher så som bygg, VVS, el, säkerhet och golv för att utvärdera nuvarande avtal inom hantverkstjänster och ha en dialog om kommande upphandling. Intresset för mötet var stort och gav en mycket bra diskussion.

 

- Ett fantastiskt bra tillfälle där det verkligen gavs utrymme att ställa frågor och komma med värdefulla inspel från alla som var på plats. Denna dialog är mycket viktig för oss i vårt kommande arbete, säger Ulrika Gellerstedt, ekonomichef Tanums kommun.

Samverkan ger resultat

Tanums kommun klättrade rejält på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet som offentliggjordes den 22 september. Det område man klättrat mest på var just upphandling. På enkätfrågan om hur man upplever att kommunen arbetar med upphandling klättrade Tanum 76 placeringar i rankingen.

- Vi försöker skapa dialog och samverka med näringslivet för att driva företagsutveckling i vår kommun. Det är glädjande att se att samverkan ger resultat. Detta fortsätter vi med! säger Paula Kellett, upphandlare vid Tanums kommun.

Ny avtalsperiod för hantverkartjänster

Upphandlingen annonseras via kommunens kanaler och ny avtalsperiod för hantverkartjänster startar i april 2022.
Ett stort tack till er företagare som medverkade för ert engagemang, era inspel och idéer för att tillsammans skapa goda förutsättningar.Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – en av Bohusläns till ytan största kommuner vackert placerad längs Skageracks kust i Västra Götalands län. Kommunen kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen till våra pittoreska samhällen så som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Våra mest kända turistmål är hällristningarna, ett av Unescos världsarv, och Väderöarna längst ut i kustbandet. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Tillsammans vill vi ge god service och skapa bra dagar för våra cirka 13 000 Tanumsbor. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små levande samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun.


Kontaktpersoner

Näringslivsutvecklare Tanums kommun
Elisabeth Jonsson