2020-08-28 12:36Pressmeddelande

Få bekräftade fall i Tanums kommun

Lena, vår MAS, visar att vi ska hålla avstånd, nysa i armvecket och hålla händerna rena.Lena, vår MAS, visar att vi ska hålla avstånd, nysa i armvecket och hålla händerna rena.

Tack för att ni visar varandra omtanke! Vi har lyckats hålla borta smittan helt på våra äldreboenden och under vecka 34 har vi endast ett nytt bekräftat fall i hela kommunen enligt statistik från Smittskydd Västra Götaland. Tillsammans är vi starka!

Läs mer på Smittskydd Västra Götalands hemsida.


Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och är till ytan Bohusläns största kommun med kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för våra ca 13 000 Tanumsbor.