2020-04-25 13:18Pressmeddelande

Cyklande planarkitekt - Tanum tänker om i conatider

Kommunanställd person med cykelCyklande planarkitekt från Tanums Mikljö- och byggnadsförvaltning

När samrådsmötena blev inställda på grund av rådande Coronasituation fick vi tänka om för att även nå dem som inte kan ta del av planförslaget digitalt. Planhandläggaren Anette Karlsson tog därför en dag cykeln för att träffa personer som gärna ville ha dialog om planförslaget men som ville undvika att lämna sin bostad. Det har varit ett positivt mottagande bland dem hon har träffat och säger: "-Det är viktigt att alla känner att de har en möjlighet att ta del av planförslaget och kan lämna synpunkter. Det har varit roligt och lärorikt att få träffa de som berörs av planförslagen i deras närmiljö." Utöver personliga besök har vi också lämnat material i brevlådor och träffat mindre grupper utomhus.


Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och är till ytan Bohusläns största kommun med kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för våra ca 13 000 Tanumsbor.