2020-10-16 14:11Pressmeddelande

Boende är nöjda med äldreomsorgen i Tanums kommun!

Från vänster Helene Hellström, avdelningschef särskilda boenden, och Åsa Engedotter, avdelningschef hemtjänsten och funktionshinder.Från vänster Helene Hellström, avdelningschef särskilda boenden, och Åsa Engedotter, avdelningschef hemtjänsten och funktionshinder.

Tanums kommun är bland de 20 bästa i landet i Socialstyrelsens nationella kvalitetsmätning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” för särskilda boenden och det är vi väldigt stolta över. I årets undersökning framkommer det att 91 procent av de personer i Tanums kommun som har hemtjänst och att 92 procent av de personer som bor på särskilt boende är nöjda med verksamheterna som helhet.

Firar resultatet

Inom verksamheterna kommer nu ett arbete att inledas kring ytterligare förbättringar. Avdelningschef för kommunens särskilda boenden, Helene Hellström, berättar att verksamheten under veckan som kommer ska fira det goda resultatet – hon är verkligen stolt över alla dem som arbetar och har bidragit till detta. -Vi kommer nu att arbeta vidare med hur vi kan utvecklas för brukarnas nöjdhet. När man slutar vilja bli bättre, slutar man vara bra, säger Helene.

Årlig kvalitetsmätning

Tanums kommun deltar varje år i Socialstyrelsens nationella kvalitetsmätning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. I undersökningen skickar Socialstyrelsen ut ett flertal frågor till de personer som har hemtjänst eller bor på särskilt boende i kommunen. Undersökningen genomförs under våren varje år.

För mer information kontakta:

Avdelningschef särskilda boenden, Helene Hellström, 0525-183 23, helene.hellstrom@tanum.se
Avdelningschef hemtjänst och funktionshinder, Åsa Engedotter, 0525-182 08, asa.engedotter@tanum.se

 


Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och är till ytan Bohusläns största kommun med kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för våra ca 13 000 Tanumsbor.