2022-01-04 09:24Pressmeddelande

Annika Wennerblom tillförordnad kommundirektör i Tanums kommun

Annika Wennerblom tillförordnad kommundirektörAnnika Wennerblom tillförordnad kommundirektör

 
Vid årsskiftet gick Ulf Ericsson i pension och den 1 mars tillträder Karin Martinsson som kommundirektör för Tanums kommun, men under januari och februari tjänstgör Annika Wennerblom som tillförordnad kommundirektör.
 

- Jag kommer att inrikta mig på att se till att pågående processer och årshjul fortgår, att nödvändiga beslutsunderlag kommer fram till kommunstyrelsen och, vid behov, vara ett stöd för förvaltningschefer och stabsfunktioner.Det känns stimulerande att återigen få använda mina kunskaper och erfarenheter och få samarbeta med alla i Tanums kommun! Säger Annika Wennerblom, tf kommundirektör.

Annika har fram till sin pension år 2017 arbetat som kommundirektör i Trollhättan och efter det som tillförordnad kommunchef i Melleruds kommun under våren och sommaren år 2020.


Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – en av Bohusläns till ytan största kommuner vackert placerad längs Skageracks kust i Västra Götalands län. Kommunen kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen till våra pittoreska samhällen så som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Våra mest kända turistmål är hällristningarna, ett av Unescos världsarv, och Väderöarna längst ut i kustbandet. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Tillsammans vill vi ge god service och skapa bra dagar för våra cirka 13 000 Tanumsbor. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små levande samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun.